Servei d’Acollida Matinal 2015/16

Durant el proper curs 2015/16 es mantindrà el servei d’Acollida Matinal en les mateixes condicions que l’anterior curs, en quan a funcionament i preus.

El Servei d’Acollida Matinal (“Bon dia”) funcionarà tots els dies de 8 h a 9 h, a la mateixa escola.

Hi ha dues modalitats:
  • Fixes: 25 euros/mes
  • Eventuals: 5 euros/dia
Per poder utilitzar aquest servei només heu de portar el vostre fill el dia que vulgueu  i entregar el següent full d’inscripció a les monitores:
FullInscripcioAcollida1516Si no porteu el full d’inscripció, les monitores us el donaran allà mateix per a que l’ompliu.

 

Altres condicions del servei:
  • Els rebuts del Servei d’Acollida Matinal es carregaran per compte el dia 10 de cada mes. El dia 10 d’octubre es domiciliarà els mesos de setembre i octubre.
  • Les famílies que es vulguin donar de baixa han de formalitzar la baixa per escrit i entregar-la a la responsable del servei d’Acollida Matinal amb 15 dies d’antel·lació a la data de domiciliació. O sigui, abans del dia 25 de cada mes.
  • Els rebuts retornats sense causa justificada es tornaran a carregar afegint la despesa bancària corresponent.
  • En cas d’acumular 2 rebuts impagats l’usuari passarà a ser eventual i haurà de pagar els 5 euros diaris fins a regularitzar el deute pendent.

Per a més informació sobre el servei podeu posar-vos en contacte amb nosaltres a:

ampalabenaula@gmail.com