Junta

L’AFA és regentada per la Junta Directiva, formada per pares/mares o tutors legals que, de forma voluntària, efectuen un conjunt de tasques per afavorir el bon funcionament de l’escola, i en tot el que es pugui als seus associats, i donar suport en totes les accions requerides per la Direcció del centre i el Claustre de mestres que es puguin assolir. Aquesta Junta és elegida i aprovada per Assemblea General de socis de l’AFA.

La JUNTA actual està formada per:

  • Gemma Boadas i Ester Moreno (copresidentes)
  • Sílvia Cabezas, vicepresidenta.
  • Sandra Lloveras, secretària.
  • Sílvia Ros, tresorera.
  • Roser Figueras, vocal
  • Neus Velasco, vocal
  • Sheila Rodríguez, vocal
  • Anna Porcel, vocal