Junta

L’AFA és regentada per la Junta Directiva, formada per pares/mares o tutors legals que, de forma voluntària, efectuen un conjunt de tasques per afavorir el bon funcionament de l’escola, i en tot el que es pugui als seus associats, i donar suport en totes les accions requerides per la Direcció del centre i el Claustre de mestres que es puguin assolir. Aquesta Junta és elegida i aprovada per Assemblea General de socis de l’AFA.

La JUNTA actual està formada per:

 • Neus Velasco, presidenta
 • Toni Ubieto, tresorer
 • Maria del Prado Moreno, secretària
 • Lídia Antonio, vocal
 • Emma Cebrian, vocal
 • Toni Ubieto, vocal
 • Sílvia Cabezas, vocal
 • Sandra Lloveras, vocal
 • Yolanda Vélez, vocal
 • Gemma Boadas, vocal
 • Mireia Giner, vocal
 • Itziar Larrauri, vocal
 • Gemma Boadas, vocal
 • Roser Figueras, vocal
 • Sílvia Ros, vocal
 • Itziar Arrauri, vocal
 • Judit Raja, vocal
 • Virginia Márquez, vocal
 • Sheila  Rodríguez, vocal
 • Saida Boussouf, vocal