Objectius

 

OBJECTIUS DE L’A.F.A.:

 1. Fomentar activitats pedagògiques i culturals que complementin la formació dels nostres fills i filles.
 2. Col·laborar en les activitats educatives del centre i cooperar amb el Consell Escolar en l’elaboració de directrius per a la programació d’activitats complementàries, extraescolars o de serveis.
 3. Formar part del Consell Escolar de centre i del Consell Escolar Municipal a través dels nostres representants.
 4. Promoure les activitats de formació de pares, tant des del vessant cultural com de l’específic de responsabilització en l’educació familiar.
 5. Donar suport i assistències a les famílies de l’escola en tot allò relacionat en l’educació dels nostres fills i filles.
 6. Promoure la participació de les famílies en la gestió del centre.
 7. Elaboració, seguiment i avaluació del Projecte del Pla Català de l’Esport.
 8. Organitzar, realitzar i valorar les festes.
 9. Organitzar i fer seguiment de les activitats extraescolars.
 10. Promoure i realitzar tota mena d’activitats físicoesportives.
 11. Cobrir les necessitats horàries dels pares amb el servei de permanència al centre: servei de bon dia, etc…
 12. Gestionar el vestuari de l’escola (bates, xandalls, samarretes, etc).
 13. Dotar a l’escola, en la mida del possible, d’equipaments i serveis necessaris per a millorar la funció pedagògica.