Com col·laborar

L’AFA funciona gràcies a la feina voluntària de totes les famílies que en formen part, les quals col·laboren en allò que els és possible en cada moment.

Tots els socis i sòcies de l’AFA formen part de l’Associació i poden participar  ja sigui assistint a les reunions mensuals, formant part de qualsevol de les nostres comissions o col·laborant de forma puntual en algunes de les diferents activitats que s’organitzen des de l’Associació.

Si vols donar un cop de mà només ens ho has fer saber a través de afalabenaula@gmail.com o a través de qualsevol dels nostres membres.