Comissions

Per treballar millor ens coordinem mitjançant comissions de treball.

COMISSIONS:

Representant AFA al Consell Escolar Municipal:

 • Sheila Rodríguez

Comissió de menjador (seguiment del funcionament del servei de menjador):

 • Representant: Gemma Boadas
 • Maria del Prado Moreno
 • Judit Raja
 • Sheila Rodríguez

Comissió d’extraescolars i acollida matinal (programació, gestió i seguiment del funcionament del servei):

 • Representant: Sandra Lloveras
 • Ester Moreno
 • Sílvia Ros
 • Toni Ubieto
 • Neus Velasco

Pla Català de l’Esport (promoure l’adquisició d’hàbits saludables i educar en valors, mitjançant la programació d’activitats esportives en horari extraescolar):

 • Representant: Roser Figueras
 • Toni Ubieto

Comissió de festes (organització i participació en actes de l’escola i del municipi):

 • Representant: Sílvia Ros
 • Maria del Prado Moreno
 • Mireia Giner
 • Sandra Lloveras
 • Sheila Rodríguez

Comissió de calendaris (creació, gestió i venda de calendaris de les aules):

 • Representant: Sílvia Ros

Comissió de seguretat als autobusos (gestió de la seguretat en les sortides en autobús):

 • Representant: Neus Velasco
 • Mireia Giner
 • Sheila Rodríguez
 • Roser Figueras

Comissió d’inventari i estocatge (organització i control de l’estoc del material propietat de l’AFA):

 • Representant: Anna Porcel
 • Itziar Larrauri
 • Sílvia Ros

Comissió de formació (dinamització i gestió de les ofertes formatives que es puguin donar a terme a través de l’AFA):

 • Representant: Sheila Rodríguez
 • Roser Figueras
 • Ester Moreno
 • Anna Porcel

Comissió de loteria (gestió de la loteria AFA de Nadal):

 • Representant: Sílvia Ros

Comissió de comunicació: web i xarxes socials (gestió de la pàgina web i comunicació per xarxes socials):

 • Representant: Sílvia Cabezas
 • Sheila Rodríguez
 • Anna Porcel

Comissió de comunicació: publicacions (propostes de posts per a les xarxes socials, revista municipal AQUAE):

 • Representant: Sheila Rodríguez
 • Laura Boadas
 • Roser Figueras
 • Toni Ubieto