Comissions

Per treballar millor ens coordinem mitjançant comissions de treball.

COMISSIONS:

Representants pares Consell Escolar de Centre:

 • Lídia Antonio
 • Raquel Duran
 • Sílvia Cabezas

Representant AMPA Consell Escolar Municipal:

 • Estel Margarit

Menjador i seguiment del monitoriatge:

 • Yolanda Vélez
 • Maria del Prado Moreno
 • Estel Margarit
 • Gemma Boadas

Extraescolars:

 • Toni Ubieto
 • Sandra Lloveras

Migdia Actiu i acollida matinal:

 • Yolanda Vélez
 • Maria del Prado Moreno
 • Toni Ubieto
 • Sílvia Cabezas (temes informàtics)
 • Neus Velasco (Tresorera)


Pla Català de l’Esport:

 • Toni Ubieto

Festes:

 •  Estel Margarit

Vestuari:

 • Estel Margarit
 • Sílvia Cabezas
 • Maria del Prado Moreno

Loteria:

 • Yolanda Vélez
 • Toni Ubieto
 • Neus Velasco (tresorera)
 • Sílvia Cabezas (temes informàtics)

Calendaris:

 • Maria del Prado Moreno
 • Emma Cebrian
 • Neus Velasco (tresoreria)

Aquae:

 • Maria del Prado Moreno
 • Esther Recasens

Web i xarxes socials:

 • Sílvia Cabezas