Equip del servei de menjador escolar

Us presentem a l’equip que forma part del servei de menjador.

Amb el canvi d’empresa aquest curs, com a millora important, tenim 2 monitores més, la qual cosa, permet baixar el nombre d’alumnes per monitora.