Quotes

A partir del curs 2022/23 la quota anual de soci es pagarà per unitat familiar:

20 €

Família amb 1 únic fill/a escolaritzat a l’escola

30 €

Família amb 2 o més fills/es escolaritzats a l’escola